Terms and Conditions

TERMENI ȘI CONDIȚII

Bun venit pe site-ul craiovaconnects.org!

I. Despre site și utilizarea sa.
Site-ul disponibil la domeniul https://www.craiovaconnects.org/ , inclusiv orice sub-pagină, va fi denumit în continuare “site-ul Craiova Connects”  sau “site-ul”. Site-ul https://www.craiovaconnects.org este proprietatea Fundaţiei Medicină, persoană juridică română, autorizată să funcţioneze prin cod fiscal 11681927, cu sediul social în Bld. 1 Mai, nr. 62, Craiova, Dolj, denumită în continuare „Fundația Medicină”.
Prezentul site pune la dispoziția vizitatorilor informații cu  privire la beneficiarii și activitatea Fundației Medicină, la programele și la campaniile derulate de Fundația Medicină.
Site-ul conține știri, articole și alte materiale despre proiectele desfășurate de Fundația Medicină.
Prin intermediul site-ului, utilizatorii se pot înregistra cu plata taxelor aferente pentru a participa la Craiova Connects 2023.
Prin accesarea sau folosirea site-ului Craiova Connects, în orice mod, inclusiv simpla vizitare a acestui site, dumneavoastră acceptaţi fără limitări, restricţii sau excluderi, termenii şi condiţiile de utilizare stabilite.
Supunem atenţiei dumneavoastră și faptul că informaţiile conţinute în Termeni şi Condiţii, trebuie să fie citite prin raportare și la alte documente disponibile pe site-ul Craiova Connects, care tratează aspecte punctuale, precum Politica de confidenţialitate. Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul recrutării.

II.Drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului.
Fundația Medicină este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, dar fără a se limita la: articole, texte, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, modele, grafică.
Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, distribuit sau publicat sub nici o formă sau prin orice mijloace, fără acordul prealabil scris al Fundației Medicină. Nu aveţi dreptul să modificați, să vindeți, să distribuiți sau să creați lucrări derivate pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără aprobarea scrisă prealabilă din partea Fundației Medicină, care poate fi obţinută trimiţând o solicitare la adresa de email: office@craiovaconnects.org. Aceste reguli se aplică tuturor utilizatorilor site-ului Craiova Connects, garantând în aceste condiţii, un drept neexclusiv, netransferabil şi limitat de accesare şi utilizare a site-ului Craiova Connects.
Fundația Medicină își rezervă dreptul de a modifica condițiile de utilizare și celelalte reguli care apar pe site. Orice modificare va fi adusă la cunoștința utilizatorilor prin publicarea pe site. Continuarea utilizării site-ului sau a oricărui material oferit prin intermediul acestuia constituie acceptul dumneavoastră privind aceste modificări.

III.Materiale furnizate şi reguli de utilizare a acestora.
Sunteți de acord să vă asigurați că toate materialele pe care le trimiteți sau le încărcați pe acest site sunt legale, decente și veridice, respectă toate legile și reglementările, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale noastre sau ale unei terțe părți, nu sunt defăimătoare, înșelătoare sau în alt mod inacceptabil și fără erori sau viruși. Sunteți și rămâneți în orice moment singurul responsabil pentru materialele furnizate de dvs. Sunteți de acord să nu utilizați acest site pentru a publica informații sau date personale referitoare la o terță parte.
Utilizând acest site, sunteți de acord:
• să oferiți informații cu acuratețe, actuale și complete;
• să nu copiaţi, multiplicaţi, distribuiţi, arhivaţi sau păstraţi, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, materialele şi informaţiile existente pe acest site, fără acordul scris al Fundației Medicină;
• să nu deranjați alți utilizatori ai site-ului sau ai unor site-uri afiliate sau de legătură;
• să nu încărcați, publicați sau să transmiteți în oricare alt mod prin intermediul site-ului viruși sau alte fișiere disruptive sau distructive;
• să nu întrerupeți sau să interferați cu securitatea site-ului sau să cauzați pagube în orice alt mod acesteia, sau materialelor, resurselor sistemului, parolelor sau rețelelor conectate sau accesibile prin intermediul site-ului sau al altor site-uri afiliate sau legate.

IV. Prelucrarea datelor cu caracter personal.
Confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal procesate prin intermediul acestui site constituie o prioritate pentru noi.
Prin intermediul site-ului Craiova Connects sunt colectate date cu caracter personal ale utilizatorilor care furnizează voluntar aceste informaţii, prin intermediul procedurii de înregistrare pe site sau prin abonarea la newslettere.
Atunci când este necesar, vă vom solicita informații care vă identifică personal sau care ne oferă posibilitatea de a vă contacta. Aceste informații sunt utilizate pentru alcătuirea unor statistici generale și observarea celor mai vizitate pagini. În cazul în care ați făcut o plată către organizația noastră vom stoca datele furnizate de dumneavoastră și, cu acordul dumneavoastră, le vom folosi pentru a vă notifica despre activitatea Fundația Medicină si Craiova Connects.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor” sau „GDPR”), Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR şi legislaţia naţională aplicabilă.

Detaliile privind prelucrarea de către Fundația Medicină a datelor cu caracter personal, drepturile de care dispuneţi în raport cu modul de prelucrare a datelor de către noi, modalitatea de exercitare a drepturilor dumneavoastră reglementate prin Regulamentul UE 2016/649, precum şi alte informaţii relevante cu privire la acest aspect sunt disponibile în Politica de confidențialitate a Fundației Medicină. Prin livrarea oricăror date personale pe acest site, sunteți de acord că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii noastre de confidențialitate.
Fundația Medicină se obligă să nu facă publice datele cu caracter personal pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului Craiova Connects şi să nu le divulge unei părţi terţe, dacă aceasta nu se află printre partenerii agreaţi, decât în condițiile impuse de lege.
Folosim datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:
• pentru a ne asigura că site-ul nostru este util;
• pentru a ne ajuta să îmbunătățim site-ul conform cererilor dumneavoastră;
• pentru a vă putea trimite informațiile pe care le-ați solicitat și a vă ține la curent cu activitățile desfășurate de Fundația Medicină;
În calitate de utilizator, sunteţi responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei asociate accesului în contul dumneavoastră de utilizator. De asemenea, sunteți responsabil pentru informaţiile care sunt făcute publice din contul dumneavoastră. Fundația Medicină nu îşi asumă responsabilitatea faţă de consecinţele ce pot să apară ca urmare a accesării neautorizate a contului dumneavoastră de către terţe persoane.
Fundația Medicină nu-şi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care vă publicaţi adresa sau orice date cu caracter personal din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.
Acceptaţi să nu divulgaţi parola unui alt utilizator şi să nu utilizaţi parola unui alt utilizator, pentru propria protecţie şi pentru validitatea informaţiilor transmise.

V.Plațile prin card efectuate prin intermediul site-ului.
Prin intermediul site-ului craiovaconnects.org vă puteți înregistra în vederea participării la programele derulate de Fundația Medicină.
Prin crearea unui cont și/sau completarea dumneavoastră oricărui formular de pe site, dumneavoastră consimțiți să vă înregistrăm în baza noastră de date.
Procesarea donațiilor efectuate online, cu cardul, se face de către EuroPayment Services S.R.L., de pe o pagină securizată. Dacă aveți întrebări legate de plata online, vă rugăm să vă adresați EuroPayment Services S.R.L., la adresa de email support@euplatesc.ro sau la numărul de telefon +40 371 335 807.
Întreaga responsabilitate privind procesarea donațiilor online revine EuroPayment Services S.R.L. și băncilor/instituțiilor financiare emitente ale cardurilor utilizate de dumneavoastră.

VI.Limitele răspunderii Fundației Medicina.
Site-ul poate conține legături către site-uri web și resurse care nu sunt proprietatea Fundația Medicină.
Fundația Medicină nu are niciun control asupra acestor site-uri web și a resurselor găsite în acestea și, prin urmare, nu va fi răspunzătoare pentru disponibilitatea acestor site-uri web, nici pentru conținutul, publicitatea, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin aceste site-uri web. Fundația Medicină nu este răspunzătoare pentru pagubele survenite, eventualele efecte negative asupra utilizatorului sau alte daune morale și patrimoniale cauzate sau legate de orice conținut, publicitate, servicii, software, informații sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri web. Fundația Medicină nu este răspunzătoare pentru funcționalitatea sau performanțele, de exemplu, a software-ului descărcat de pe aceste site-uri sau pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală sau a altor drepturi care apar prin aceste site-uri sau prin utilizarea acestor site-uri web. Accesând site-urile indicate, confirmați că ați înțeles posibilele consecințe ale accesării site-urilor indicate și acceptați termenii și condițiile enunțate mai sus.